Byggestrøm

Bestilling av byggestrøm blir meldt inn via installasjonsmeldingssystemet Elsmart. Dette betyr at dette må meldes inn av elektroinstallatør.

I Elsmart benytter en innmeldingsskjemaet for midlertidig installasjon. Forhåndsmeldingen dekker prosessen frem til og med tilkobling av måler og provisorisk kabel. Ferdigmeldingen betyr derimot opphør av den midlertidige installasjonen, noe som betyr at det ikke skal sendes ferdigmelding før det er ønsket opphør av byggestrømskassen

Merk at anleggskassen/byggestrømskassen skal alltid plasseres i umiddelbar nærhet til tilknytningspunktet. Kassen må ikke plasseres direkte på stolpen.

For spørsmål vedrørende byggestrøm, ta kontakt med Teknisk Kundemottak

Tlf: 05271, tast 3
E-post: tk@hkraft.no