Byggestrøm

Bestilling av byggestrøm blir meldt inn via installasjonsmeldingssystemet Elsmart. Dette betyr at dette må meldes inn av elektroinstallatør.

I Elsmart benytter en innmeldingsskjemaet for midlertidig installasjon. Forhåndsmeldingen dekker prosessen frem til og med tilkobling av måler og provisorisk kabel. Ferdigmeldingen betyr derimot opphør av den midlertidige installasjonen, noe som betyr at det ikke skal sendes ferdigmelding før det er ønsket opphør av byggestrømskassen

Anleggskassen skal alltid plasseres i umiddelbar nærhet til tilknytningspunktet. Anleggskassen må ikke plasseres direkte på stolpen. OV som settes i anleggskassen må være i henhold til godkjent forhåndsmelding i Elsmart. Anleggskassen må ha lang nok kabel slik at den når til toppen av stolpen.

Bestillingen må sendes i god tid før ønsket tilkobling. Leveringstid på byggestrøm hos HK er opptil 10 virkedager

For spørsmål vedrørende byggestrøm, ta kontakt med Kundeleveranse