Kontaktinformasjon

Postadresse Det lokale eltilsyn:

Haugaland Kraft AS
Det lokale eltilsyn
Postboks 2015
5504 Haugesund

Telefon: Tlf. 987 05271

E-post: eltilsyn@haugaland-nett.no

Besøksadresse DLE:
Haukelivegen 25, resepsjon Kundemottak

Det lokale eltilsyn (DLE)

De fleste e-verk/nettselskaper er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innen sitt forsyningsområde.

Det lokale eltilsyn ved e-verket/nettselskapet er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Se DSB sine hjemmesider her

DLE fører tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet e-verkets/nettselskapets forsyningsanlegg.

DLE fører tilsyn med omsetningen av elektrisk utstyr innenfor everkets/nettselskapets forsyningsområde.

DLE utfører sitt tilsyn etter rammer fra DSB og er pålagt å rapportere til regionen om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med Det lokale eltilsyn; se kontaktinformasjon nedenfor.

 

 

Kontaktinformasjon

Postadresse Det lokale eltilsyn:

Haugaland Kraft AS
Det lokale eltilsyn
Postboks 2015
5504 Haugesund

Telefon: Tlf. 987 05271

E-post: eltilsyn@haugaland-nett.no

Besøksadresse DLE:
Haukelivegen 25, resepsjon Kundemottak