SMS-varsel ved strømstans

Haugaland Kraft tilbyr kundene SMS-varsling ved planlagte strømstanser og ved strømbrudd som berører kundens anlegg.

Påmelding til SMS-varsling gjøres på følgende måter:

 

Alternativ 1:

Fra "Min side"

•  Logg deg på og velg Varsel strømstans
•  Legg inn eller endre ditt mobilnummer og kryss av for SMS

 Gå til "Min side"

 

 
Alternativ 2:

SMS

Send SMS til 2258 med følgende innhold fra din mobil:
HK VARSLING ”8 sifret målepunkts ID”  (se faktura)