Arbeid nær ved høyspenningsanlegg

Skal man arbeide i bakken må man alltid bestille kabelpåvisning før arbeidet starter.

Når man skal arbeide i nærheten av et høyspenningsanlegg i bakke eller luft, er det viktig at man på forhånd gir beskjed til nettselskapet for å få vite hvilke forhåndsregler som skal tas.

Arbeid som skal skje nærmere enn 3 meter fra en høyspenningskabel i bakken eller nærmere enn 30 meter fra en høyspenningslinje i luft, krever at det etableres en avtale med nettselskapet på forhånd.

Informasjon om krav til arbeid nær ved høyspenningsanlegg