Beskrivelse av anleggsarbeid

Beskrivelse av anleggsarbeid for Haugaland Kraft Nett finnes her.

Kravene som stilles i beskrivelsen gjelder anleggsarbeid som utføres for Haugaland Kraft Nett.

Revisjonshistorikk:

Versjon #59469-v8 23.03.2017: Tekst ang. merking av flere høyspentkabel i samme grøft, punkt 3.4, har forsvunnet under oppdatering fra versjon 6 til 7. Denne teksten er nå lagt inn igjen

Versjon #59469-v7 01.02.2017: Lagt til punkt 3.7 merking av stikkledning, spesifisert overdekningskrav bedre i generell beskrivelse, oppdatert samsvarserklæring og endret på innmålingskrav for stikkledning i punkt 3.6.