Godkjente entreprenører

Graving og annet anleggsarbeid som utføres for Haugaland Kraft eller for andre aktører der Haugaland Kraft sine anlegg er en del av arbeidet, kan kun utføres av godkjent entreprenør.

Godkjenning gis gjennom kursing (se «Informasjon om kurs») og gjelder for 5 år om gangen.

For alt anleggsarbeid som har berørt Haugaland Kraft sine anlegg, skal det foreligge signert samsvarserklæring for arbeidet etter utførelse.

Oversikt over godkjente entreprenører finnes her.