Informasjon om kurs

For å utføre anleggsarbeid og legge kabler for Haugaland Kraft, bør foretaket ha sentral godkjenning utførende grunnarbeid og landskapsutforming.

Entreprenører som ikke ønsker sentral godkjenning eller ikke tilfredsstiller krav for å få det, kan alternativt dokumentere direkte til oss.

Dokumentasjon som alternativt sendes til Haugaland Kraft må inneholde følgende:

  • Vitnemål, fagbrev eller annen dokumentasjon på utdanning. Alternativ ved manglende formell utdannelse, kan dokumentasjon på langvarig praksis i fagområdet benyttes
  • Referanseprosjekter som beskriver erfaringen, kompetansen og gjennomføringsevnen foretaket ditt har
  • Kvalitetssikringsrutiner som er tilpasset de aktivitetene foretaket ditt søker godkjenning for
  • Organisasjonsplan som viser ansvars- og myndighetsfordeling i foretaket
  • HMS-erklæring som viser at foretaket arbeider systematisk med å oppfylle HMS-krav
  • Valgfri tilleggsinformasjon som dokumenterer at foretaket er godkjent som opplæringsbedrift, har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring

Det stilles krav om at følgende kurs er gjennomført og bestått:

  • E-læringskurs hos Trainor - "Aktiviteter nær kraftledninger og kabler i bakke"
  • Kurs hos Sapio - "Kurs i anleggsarbeid" (2,5 time. Gyldig i 5 år)

Kurs hos Trainor må være fullført før kurs hos Sapio, og Haugaland Kraft anbefaler at dette kurset tas årlig.

Påmelding til gravekurs HK finner du her