For installatører

Alt på et sted for installatører i Haugaland Kraft Nett sitt leveringsområde.

Haugaland Kraft Nett ønsker å legge til rette for at samarbeidet med installatører i vårt område skal være enkel og effektiv.
Derfor har vi samlet den viktigste informasjonen for installatører på egne sider her på internett.
Intensjonen er at de mest brukte skjemaer og dokumenter skal være enkle å finne. 
De viktigste retningslinjer og annen informasjon som i særlig grad er aktuell for dere, skal også finnes her.
Menyen skal være enkel og oversiktlig. Menypunktene angir emnet, og kan "brettes ut" med utfyllende informasjon som hører til.
Nyheter og annen informasjon vil også bli lagt inn her.

Er det informasjon du savner, eller har du tips til forbedringer tar vi gjerne imot innspill.

Send din henvendelse her

NYHETER:

Informasjon til alle installatører:

Ny standard stikkledningskabel.

Haugaland Kraft Nett har begynt å levere ny standard stikkledningskabel med utenpåliggende rør for fiber. 
Dette gjør at ytre diameter på kabelen er betraktelig større enn  gammel type med innvendig rør.
Vi ber derfor om at dere tar hensyn til dette ved valg av rør for inntakskabel.
 
Typebetegnelsen er den samme for begge typer. (TFXP-0 4x25mm2 Al)
Se tekniske data for begge typer kabel her   (PDF -182kB)

26.08.09