Forsyningsområde

Haugaland Kraft Nett dekker et omfattende og variert område på over 2.000 kvadratkilometer med omlag 100.000 innbyggere i ni kommuner.

Kommunene: Haugesund, Karmøy, Vindafjord, Ølen, Tysvær, Bokn, Utsira, Sveio, Stord, Sauda deler av Etne samt noe av Suldal kommune.

Generelt leverer Haugaland Kraft Nett 230V til sine kunder. 
Nye anlegg bygges som oftest som 400V  (I stikkontakten er det 230V )

Haugaland Kraft Nett ønsker at alle nye anlegg bygges som 3 faset.