Haugaland Kraft Nett

Velkommen til Haugaland Kraft Nett

Adm.bygg

Fra nå av vil du finne all informasjon som vedrører nett, som f.eks. måleravlesning, strømstans og feilmeldinger her på www.haugaland-nett.no

Dette på grunn av NVEs ( Norges vassdrags- og energidirektorat)  innskjerping av krav til nettselskapenes nøytralitet på internett.

Av hensyn til nøytralitetskravene vil du ikke finne linker tilbake til hkraft.no