Jordfeil

Noen ganger skjer det at jordfeilbryteren kobler ut uten noen påviselig grunn. Det kan da være at det er en jordfeil et annet sted i den samme strømkretsen som dere er tilkoblet.

Jordfeil er ikke definert som feil eller mangel med strømleveringen fordi jordfeilbryteren skal ikke koble ut når slike jordfeil oppstår. Når det allikevel skjer er det fordi jordfeilbryteren ikke er tilpasset det elektriske anlegget den skal beskytte. Vi vil derfor anbefale dere som har slike problemer om å kontakte en autorisert elektroinstallatør, som er fagmann på det elektriske anlegget i huset, for å få råd og veiledning om hva som kan gjøres for å hindre utkobling. 

Haugaland Kraft Nett ønsker fremdeles å få meldinger om jordfeil, og vi vil gjøre vårt ytterste for å finne dem og sørge for at de blir fjernet.

Jordfeil kan meldes til leveringskvalitet@hkraft.no
Ved akutt feil ringes Driftsentralen på tlf 987 05271 tastevalg 2.

 

Ønsker du å få vite mer om jordfeil klikk her