Valg av installasjonstyper i Elsmart

Regler kan lastes ned på www.ren.no, her.

Ny installasjon:

Helt ny installasjon, hvor ny stikkledning legges inn til ny f.eks. bolig. I 400V TN-CS anlegg, skal dette utføres som 3-faset installasjon. I 230V IT og TT anlegg ønsker vi også utført som 3-fase.

Nytt anlegg i eksisterende installasjon:

Her har kunden en eksisterende installasjon, og han ønsker et nytt anlegg i tillegg. f.eks. ny leilighet i kjeller i eksisterende bolig.

Oppgi målernummer i eksisterende installasjon, da dette vil være til stor hjelp når vi skal finne fram kunden.

Endring av overbelastningsvern:

Brukes når kunden ønsker kunden større eller mindre overbelastningsvern, eller endre dette til 3-fase. Ved behov for større kapasitet, så kan det tilkomme anleggsbidrag for nødvendig forsterkning.

OV = Overbelastningsvernet er den totale belastning i en installasjon. Det er dette som bestemmer hvor mye effekt som kan trekkes ut av stikkledningen. OV kan i noen tilfeller være nødvendig å begrenses pga. kapasiteten i lavspentnettet.

HS = Hovedsikring som er plassert foran hver måler.

KV = Kortslutningsvern settes enten i installasjon, eller foran stikkledning i stolpe eller utvendig kabelskap. KV settes til maks 2,5 ganger OV.  Vanlig størrelse på KV til bolig er: 230V IT/TT = 125A eller 80A, og 400V TN-C = 80A. Installatør trenger ikke å oppgi kortslutningsvern plassert i installasjonen.

Arbeid i målepunkt:

Brukes når det utføres arbeid på måleren, flytting eller skifte av målesløyfe. Denne sendes som direktesendt ferdigmelding. Her vil installatør ikke få tilbakemelding, da dette er en ren registreringsjobb. Her vil anleggsdata bli oppdatert, og plomber som er meldt brutt skiftet.