Kabelpåvisning

Før det graves må det alltid undersøkes om der er kabler i jorden der det skal graves.

Haugaland Kraft Nett AS har inngått samarbeid med Geomatikk angående kabelpåvisning. Som før så er det ikke forbundet noen kostnader med å få kabelpåvist Haugaland Kraft Nett AS sine kabler.

Ved behov for Kabelpåvisning kontakt Geomatikk på e-post: https://gravemelding.no/ eller telefon 915 09 146.