Strømleveranse etter leveringsplikt

Pris på kraft levert i henhold til nettselskapenes lovpålagte leveringsplikt følger markedspris.

Markedspris defineres som områdepris i NordPools døgnmarked midlet over uke tillagt et adm.påslag på 5 øre/kWh eks.mva for de første seks uker. Deretter øker påslaget til 10 øre/kWh eks.mva. Lokal nettleie kommer i tillegg.

Gjennom leveringsplikten er nettselskapene pålagt å levere kraft  inntil kunden har inngått avtale om og få leveranse fra en ordinær strømleverandør. I henhold til NVEs forskrift om måling, avregning mv. skal priser og vilkår for nettselskapenes leveringsplikt utformes slik at sluttbrukeren etter de første seks ukene gis intensiv til å velge seg en ordinær kraftleveringsavtale. Vi gjør i denne forbindelse oppmerksom på at kraft levert på disse betingelsene (fra nettselskapet) etter de første seks uker, vil være dyrere enn kraft fra en ordinær kraftleverandør. Vi oppfordrer deg derfor til å snarest inngå en avtale med en ordinær kraftleverandør.

Det finnes mange leverandører å velge mellom. De fleste  vil kunne tilby ulike typer avtaler. Du må selv sørge for å velge kraftleverandør og bestille en avtaletype som passer deg.

Oversikt over leverandører som leverer i vårt nettområde finner du her

Informasjon om priser finner du på Konkurransetilsynets nettsider på linken nedenfor:
www.konkurransetilsynet.no/kraftpriser

Se også: Informasjonsbrev fra NVE (20kb pdf)