Leveringsvilkår

Nedlastbare dokumenter av standardavtaler

Husholdning:

Standardavtale for nettleie og tilknytning (pdf)

Næring:

Standard nettleieavtale        pdf  (81 kb)
Standard tilknytningsavtale  pdf (61 kb)

Ønsker du å få tilsendt et eksemplar av våre standardavtaler, ta kontakt med vårt kundesenter på tlf. 987 05271, eller send e-post  til: kunde@haugaland-nett.no

Haugaland Kraft Nett er tilknyttet Elklagenemda. Ønsker du informasjon om klageretten, se Elklagenemndas nettsider her.


BETALINGSVILKÅR
 
Haugaland Kraft Nett fakturerer etterskuddsvis en gang pr. måned.(hytte/fritidsbolig hver annen mnd.)

På fakturaen er det en betalingsfrist som normalt skal være minst to uker. Etter betalingsfristens utløp, beregnes renter etter den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrentesats. Ved eventuell purring blir det beregnet gebyr i henhold til inkassoloven. Gebyr for 1. purring er kr 70,- pr d.d.

Dersom den ikke betales innen betalingsfristen, vil det bli utsendt betalingspåminnelse/inkassovarsel. Hvis innbetaling fortsatt uteblir, vil fordringen bli oversendt til inkassoselskap for oppfølging. Dette medfører inndrivelseskostnader. For dekning av kostnader i forbindelse med åpning av et abonnement som er stengt på grunn av misligholdt betaling, blir kunden belastet med et tilkoblingsgebyr på kr 1000,-. Det forutsettes at åpning finner sted i normal arbeidstid.

Oppmøte for stenging av strøm p.g.a. manglende betaling, og som ikke blir utført, kan faktureres med kr. 1000,-.

Anlegg til kunder som avregnes månedlig, vil kunne frakobles selv om det er produsert purring. Når det stenges må all gjeld betales før anlegget blir gjenåpnet

FLYTTING OG ABONNEMENTSENDRING

Flytting av ditt abonnement kan gjøres enkelt og gratis via «Min side»
For abonnements endringer via kundebehandler er gebyret 298,- som legges på din neste regning.

Logg inn: MIN SIDE