Melding om installasjonsarbeid

For å effektivisere prosessen mellom installatørene og Haugaland Kraft Nett har vi innført elektronisk meldingshåndtering.

Haugaland Kraft Nett har valgt det webbaserte elektroniske systemet Elsmart for å håndtere melding om installasjonsarbeid elektronisk. For å bli bruker må installatøren registrere seg i Elsmart. 

Fordeler med Elsmart for installatører:

Elsmart gir flere muligheter for at saksbehandlingen mellom netteier og installatør skal fungere bedre.

Dette innebærer:

•  Elektronisk registrering av melding og melding om måleroppsett.
•  Elektronisk svar på melding fra nettselskapet.
•  Installatøren kan til enhver tid følge status på sin melding hos nettselskapet.
•  Installatøren ser hvem som er saksbehandler i nettselskapet.
•  Installatøren har tilgang til alle sine arkiverte meldinger inklusiv vedlegg
•  Vedlegg kan enkelt lastes inn i meldingen.
•  Standardiserte vedlegg kan lastes opp fra mal i systemet.
•  Raskere responstid.
•  Online kommunikasjon mot installatøren.
•  Å melde seg inn og bruke systemet har ingen kostnader for installatøren.

Her kan du laste ned hjelp til nettmelding i Elsmart (Pdf)

Viktig med riktige vedlegg.

Husk at vedleggene må legges ved når du registrerer inn "Melding om installasjonsarbeid". Er vedleggene riktige fra starten av unngår du at saksbehandlingen tar lenger tid fordi vi må avvise meldingen i systemet.

Her er en generell oversikt over de vedlegg som skal ligge ved en komplett utfylt "Melding om installasjon":

•  Nettleiebestilling ved nytilknytning med underskrift fra den nye kunden
•  Situasjonskart (målestokk 1:500) målsatt med avstander til faste punkter i terrenget

Elektronisk melding framfor papirmelding.

Nettselskapets har innført en rasjonell og effektiv saksbehandlingsprosess som innebærer en omfattende bruk av det elektroniske meldingssystemet Elsmart. Dersom vi mottar meldinger på papirformat, medfører dette at nettselskapet selv må registrere disse papirmeldingene inn i Elsmart. En slik manuell behandling av meldinger kan resultere i en forlenget saksbehandlings tid. Av den grunn oppfordrer vi alle installatører til å benytte Elsmart som system når melding om installasjonsarbeider sendes til nettselskapet.

Når er det ikke behov for å sende inn melding om installasjonsarbeider:
Jf. EBLs installasjons - og tilknytningsregler pkt 5.2.3:

"For mindre utvidelser og forandringer som ikke medfører bruksendringer og som ikke berører vern mot overstrøm herunder vern mot overbelastning, kortslutning og målerinstallasjon er det ikke nødvendig å sende melding."

Så fremt ovennevnte ivaretas er det bl.a. ikke krav til melding om installasjonsarbeider ved f.eks omlegging av eksisterende stikkledning eller skifte fra luft til kabelstikkledning. Installasjonseier må forøvrig oversende en melding per e-post, eller post  til Haugaland Kraft Nett.