Melding om installasjonsarbeid

Haugaland Kraft Nett har valgt det webbaserte elektroniske systemet Elsmart for å håndtere melding om installasjonsarbeid elektronisk. For å bli bruker må installatøren registrere seg i Elsmart. 

Her kan du laste ned hjelp til nettmelding i Elsmart (Pdf)

Viktig med riktige utfylling av melding.

Meldinger vil bli avvist ved mangelfull eller feil informsjon.

Ved spørsmål ta kontakt med tk@hkraft.no 


Ved installasjon i egen bolig må godkjenning fra DLE innhentes og papirmelding brukes, 
papirmelding.