Minsteavstander til nettanlegg

Når man skal bygge eller tilrettelegge et område, er det viktig at man på forhånd sjekker ut avstander til nettanlegg i området.

Nettanlegg kan være linjer som går i luft, kabler som ligger i bakken eller nettstasjoner. 
DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap) har definert regler for hvilke minsteavstander man må forholde seg til for å ivareta sikkerhet til bygninger, offentlige plasser etc. Ved brudd på avstandskrav kan man bli økonomisk ansvarlig for å rette opp i etterkant, ved f.eks. at nettanlegg eller bygning må flyttes eller rives.

I vedlagte brosjyre er det beskrevet noen av de mest vanlige forhold man kan komme opp i forhold til slike avstandskrav.

Informasjon om krav til avstand fra bygninger til nettanlegg

Er du i tvil i en byggesak eller trenger mer informasjon vennligst ta kontakt på e-post prosjektering@hkraft.no