Rundskriv fra NVE

NVE presiserer i nytt rundskriv at det bare kan gis fritak fra kravet om AMS ved vesentlige og dokumeterbare helseplager.

Rundskriv pr oktober 2017

Når får jeg automatisk strømmåler?

Alle skal få ny strømmåler innen 1. januar 2019. Når vi kommer til deg avhenger av hvor du bor. Planen for utskiftning ser slik ut:

  Område

  Oppstart

Haugesund sør mot Norheim    

Mars 2017

Karmøy nord, Feøy, Røvær og Utsira

Mai 2017

Karmøy vest

Juni 2017

Karmøy øst

August 2017

Karmøy fastland

September 2017 

Haugesund øst

November 2017

Haugesund sentrum 

Desember 2017

Stord sør/vest

Desember 2017

Haugesund nord

Februar 2018

Stord nord/øst

Mars 2018

Sveio

Mars 2018

Bokn og ytre Tysvær

Mai 2018

Indre Tysvær og ytre Vindafjord

Juni 2018

Sauda og indre Vindafjord

Juli 2018

Her kan du se når målerbytte er planlagt hos deg.

Når du kommer inn på kartet; Klikk på forstørrelsesglasset i det røde feltet oppe til venstre og skriv inn din adresse.

Vi tar forbehold om endringer i planen.

Slik fungerer den nye automatiske strømmåleren (brukermanual)

Her finner du nærmere beskrivelse av måleren og dens funksjonalitet 

Brukermanual (pdf)

 

Driftsmelding

Vi gjør oppmerksom på at den nye AMS måleren i perioder kan miste kontakten med innsamlingssentralen. Dette kan særlig skje i utrullingsfasen frem mot 2019.

Dersom vi mister kontakt med din måler i løpet av en avregningsperiode vil vi sende sms med nødvendig informasjon. Ved manglende avlesning vil forbruket bli stipulert og et eventuelt avvik vil bli rettet opp ved avregning perioden etter.

Rundskriv fra NVE

NVE presiserer i nytt rundskriv at det bare kan gis fritak fra kravet om AMS ved vesentlige og dokumeterbare helseplager.

Rundskriv pr oktober 2017