Feilmelding

Dersom man er strømløs er det flere ting man kan sjekke selv:

Feilmelding

Hovedregelen er at Haugaland Kraft Nett har ansvaret for leveransen frem til grensesnitt (husvegg/tilknytningsskap), mens alt på innsiden av grensesnitt er regnet som privat anlegg.

Dersom du opplever feil med strømmen:

1. Sjekke selv

Dersom man er strømløs er det flere ting man først kan sjekke selv, se punkter nedenfor (Ref. punkt 1.). Hvis man benytter autorisert elektroinstallatør for hjelp med feilsøking, så må man selv ta kostnadene mot installatøren, selv om feilen viser seg å være i Haugaland Kraft Nett sitt strømnett.

2. Kontakt Haugaland Kraft Nett

Hvis man ikke finner ut av feil på egenhånd i privat anlegg, kontaktes Haugaland Kraft Nett på tlf. 987 05271 tast#2, som kan lokalisere feil og utbedre denne dersom den er i nettselskapets strømnett, uten kostnad for kunde.  Vær oppmerksom på at feilutrykning til feil som viser seg å være i privat anlegg vil bli fakturert kunden av Haugaland Kraft Nett.

3. Kontakt autorisert elektroinstallatør

Dersom man selv eller Haugaland Kraft Nett finner at feil ligger i privat anlegg skal autorisert elektroinstallatør tilkalles for utbedring.

Ref. punkt 1.      Sjekke selv

Hovedsikring

  • Se etter hovedsikringens plassering i kursfortegnelsen på innsiden av skapdøren til sikringsskapet.
  • Er det automatsikringer skal bryteren vende opp eller proppen være trykket inn.
  • Er det skrusikringer/patronsikringer så skift disse.

Jordfeil

De fleste hus har i dag jordfeilbryter. Når jordfeilbryteren slår seg av, indikerer dette i de fleste tilfeller at man har jordfeil på privat anlegg. Feilsøkingen startes da av huseier ved å slå av/skru ut alle kurssikringene. Deretter slås jordfeilbryteren på, og alle kurssikringene slås på, kurs for kurs. Når den kursen som man har jordfeil på blir slått på, vil jordfeilbryteren slå seg av, og man finner således ut hvilken kurs som har jordfeil.

Videre feilsøkingsarbeid kan for eksempel være å dra ut kontaktene til de jordede elektriske apparatene som er på den kursen det er feil på. Dette kan for eksempel være vaskemaskin, tørketrommel etc.

Inntakssikring

I tillegg til hovedsikringer og jordfeilbryter, har de fleste hus et sett med inntakssikringer eller fellessikringer.

Hjelper det ikke å skifte hovedsikringer, så sjekk inntakssikringene. Disse finnes enten på loft eller i kjeller, avhengig av om du har luftstrekk eller kabel inn til huset. Hvis det er etablert tilknytningsskap er inntakssikringene plassert her.

Eiers ansvar

Det er eieren av det elektriske anlegget som er ansvarlig for at privat anlegg og utstyr er i forskriftsmessig stand i henhold til gjeldende forskrifter (FEL/NEK400).

Arbeid med elektriske anlegg må utføres av fagpersonell fra en autorisert elektroinstallatør.