Feilmelding

Dersom man er strømløs er det flere ting man kan sjekke selv:

Hovedsikring

Se etter kursfortegnelsen på innsiden av skapdøren til sikringsskapet.
Har du automatsikringer skal bryteren vende opp eller proppen være trykket inn.
Har du skrusikringer/patronsikringer så skift disse.

Jordfeil

De fleste hus har i dag jordfeilbryter. Når jordfeilbryteren slår seg av, indikerer dette i de fleste tilfeller at man har jordfeil på eget anlegg. Feilsøkingen startes da av huseier ved å slå av/skru ut alle kurssikringene. Deretter slås jordfeilbryteren på, og alle kurssikringene slås på, kurs for kurs. Når den kursen som man har jordfeil på blir slått på, vil jordfeilbryteren slå seg av, og man finner således ut hvilken kurs som har jordfeil.

Videre feilsøkingsarbeid kan for eksempel være å dra ut kontaktene til de jordede elektriske apparatene som er på den kursen det er feil på. Dette kan for eksempel være vaskemaskin, tørketrommel etc.

For videre feilsøkingsarbeid kontaktes elektroinstallatør, da det og kan oppstå jordfeil i eksempelvis varmekabler, varmtvannsbereder og i ledningsanlegget.

For mer informasjon, se https://www.haugaland-nett.no/haugaland-kraft-nett/jordfeil/

Inntakssikring

I tillegg til hovedsikringer og jordfeilbryter, har de fleste hus et sett med inntakssikringer eller fellessikringer.
Hjelper det ikke å skifte hovedsikringer, så sjekk inntakssikringene. Disse finnes enten på loft eller i kjeller, avhengig av om du har luftstrekk eller kabel inn til huset.

Når skal Haugaland Kraft Nett kontaktes?

Når man har konstatert at feilen ikke er i eget anlegg, kontaktes Haugaland Kraft Nett på tlf. 987 05271, som kan lokalisere feilen og pålegge utbedring der hvor feilen blir lokalisert. 

Eiers ansvar

Dersom man benytter elektroinstallatør for hjelp med feilsøking, så må man selv ta kostnadene med dette, selv om feilen viser seg å være i Haugaland Kraft Nett sitt nett. Man bør derfor ta kontakt med Haugaland Kraft Nett først, som vil feilsøke og rette feil som viser seg å være i  sitt nett, uten kostnad for kunde. Vær obs på at dersom Haugaland Kraft Nett må rykke ut for feilsøking eller feilretting i et privat anlegg, så vil man bli fakturert for dette.
Hovedregelen er at Haugaland Kraft Nett har ansvaret for leveransen frem til husveggen, mens alt på innsiden av husveggen er regnet som privat anlegg. Feil og mangler på dette utbedres av private elektroinstallatører.

Det er eieren av det elektriske anlegget som er ansvarlig for at eget anlegg og utstyr er i forskriftsmessig stand i henhold til gjeldende forskrifter (FEL/NEK400). Arbeid med elektriske anlegg må utføres av fagpersonell fra en autorisert elektroinstallatør.