Stikkledning

Haugaland Kraft Nett sin standard stikkledning er kabel. Kabelen vi leverer er normalt aluminiumskabel, 4x25mm2 eller 4x50mm2, med rør for mulig innblåsing av fiberkabel.

I byggefelt blir kabelen til din bolig tatt med i prosjekteringen fra starten av, og det vil derfor ligge ca. 25m kabel ved stikket der vann og kloakkrør også ligger.

Der hvor det bygges kun en enkelt bolig må kabelen måles opp og bestilles hos Kundeleveranse etter at melding fra elektroinstallatør er ankommet Haugaland Kraft og tilkoblingspunktet er godkjent.

Utbygger / byggherre skal besørge graving av grøft for kabel. Vi leverer kabel og kabeldekkbord. Kabelen skal ligge i sand eller sandjord, 50cm under planlagt terreng. I samme grøft kan du legge både telefonkabler og TV-kabler, innbyrdes avstand må minimum være 7cm.

Vi har ansvar for kabelen fram til grunnmur. Fra grunnmur og videre inn i boligen er det huseier / elektroinstallatør sitt ansvar. For å slippe skøyting av kabelen ved grunnmur er det mest praktisk å gå med kabelen helt fram til første sikringer i boligen. Det må da legges et stort nok rør som sikrer at kabelen lett kan trekkes  inn. (og kanskje ut igjen)

Under legging og behandling av kabel må det vises forsiktighet, slik at kabelen ikke blir skadet.

Det er viktig at elektroinstallatør er involvert så tidlig som mulig i byggeprosessen, slik at rør/ kabler kommer på plass der de skal, og at jordingsanlegget blir utført på en forskriftsmessig måte.

I byggefelt blir kabelen din sikret med sikringer mot kortslutning i skap ute i gaten.
Utenom byggefelt, og dersom kabelen skal tilkobles i stolpe, kan Haugaland Kraft Nett om ønskelig montere sikringer mot kortslutning i stolpen til en fastsatt pris.

I områder der det er upraktisk med kabel inn til boligen, kan stikkledningen utføres som isolert luftledning fra stolpe og inn til boligen.

Byggestrøm

Trenger du strømuttak til maskiner, lys og varme i byggeperioden, kan du leie byggestrømskap hos din elektroinstallatør.

Elektroinstallatøren bestiller tilkobling på eget skjema. Han bør legge ved et kart som viser hvor tilkoblingen ønskes. Bestillingen må sendes i god tid før ønsket tilkobling.
 

Stikkledning

Haugaland Kraft Nett sin standard stikkledning er kabel. Kabelen vi leverer er normalt aluminiumskabel, 4x25mm2 eller 4x50mm2, med rør for mulig innblåsing av fiberkabel.

I byggefelt blir kabelen til din bolig tatt med i prosjekteringen fra starten av, og det vil derfor ligge ca. 25m kabel ved stikket der vann og kloakkrør også ligger.

Der hvor det bygges kun en enkelt bolig må kabelen måles opp og bestilles hos Kundeleveranse etter at melding fra elektroinstallatør er ankommet Haugaland Kraft og tilkoblingspunktet er godkjent.

Utbygger / byggherre skal besørge graving av grøft for kabel. Vi leverer kabel og kabeldekkbord. Kabelen skal ligge i sand eller sandjord, 50cm under planlagt terreng. I samme grøft kan du legge både telefonkabler og TV-kabler, innbyrdes avstand må minimum være 7cm.

Vi har ansvar for kabelen fram til grunnmur. Fra grunnmur og videre inn i boligen er det huseier / elektroinstallatør sitt ansvar. For å slippe skøyting av kabelen ved grunnmur er det mest praktisk å gå med kabelen helt fram til første sikringer i boligen. Det må da legges et stort nok rør som sikrer at kabelen lett kan trekkes  inn. (og kanskje ut igjen)

Under legging og behandling av kabel må det vises forsiktighet, slik at kabelen ikke blir skadet.

Det er viktig at elektroinstallatør er involvert så tidlig som mulig i byggeprosessen, slik at rør/ kabler kommer på plass der de skal, og at jordingsanlegget blir utført på en forskriftsmessig måte.

I byggefelt blir kabelen din sikret med sikringer mot kortslutning i skap ute i gaten.
Utenom byggefelt, og dersom kabelen skal tilkobles i stolpe, kan Haugaland Kraft Nett om ønskelig montere sikringer mot kortslutning i stolpen til en fastsatt pris.

I områder der det er upraktisk med kabel inn til boligen, kan stikkledningen utføres som isolert luftledning fra stolpe og inn til boligen.

Melding av det elektriske anlegget

Når du bestiller elektriker, skal elektroinstallatøren din sende en "Melding om Installasjonsarbeid" til oss (forhåndsmelding).

Sammen med denne meldingen skal han vedlegge situasjonsplan, en plan som viser hvordan boligen plasseres på tomten og med avmerket sted for inntakspunkt.

Utfra disse opplysningene starter Haugaland Kraft Nett planleggingen for framføring av permanent strøm til ditt anlegg.

Når anlegget er ferdig, sender elektroinstallatøren ferdigmelding til oss og utsteder en erklæring til eier / bruker (deg) av anlegget om at installasjonen er utført i samsvar med sikkerhetskravene (samsvarserklæring).