HAUGALAND KRAFT ER I BEREDSKAP

Haugaland Kraft har etablert beredskapsorganisasjon og vurderer værsituasjonen fortløpende. Ekstra mannskap er kalt inn og forberedelser til å håndtere eventuelle feil i nettet er igangsatt.  Det er varslet ekstremvær på Vestlandet med sterk vind.

Har du alternative oppvarmingskilder til strøm, kan det være lurt å sjekke at disse er klare til bruk. Vi anbefaler også at du finner frem lommelykt og lader opp mobilen før uværet treffer Vestlandet. 

Ved eventuelle strømbrudd, kan du holde deg oppdatert via www.hkraft.no eller på vår Facebook side.