Ny 66 kV linje Ølen–Våg–Bratthammar

Haugaland Kraft Nett AS har sendt melding om ny 66 (132) kV linje Ølen – Våg – Bratthammar, og NVE har lagt meldinga ut på høring med høringsfrist 29. septemberg 2017.

Høringsuttalelse skal sendes via NVE sin internettside www.nve.no/kraftledninger.

Haugaland Kraft Nett sin saksbehandler er Odd Håland Øksnevad, e-post Odd.Haland.Osknevad@hkraft.no, telefon 52 70 81 04.

NVE sin saksbehandler er Lars Hagvåg Seim, e-post lhs@nve.no, telefon 22 95 98 74.

Det blir folkemøte om meldinga på Tysværtunet i Aksdal 4. september 2017 kl. 19:00.  

Link til meldingen finner du her.