Utvidelse/endring av ordning med anleggsbidrag.

1.mars ble det innført anleggsbidrag for målere og målermontasje, noe som er i tråd med NVE’s regelverk om å innkreve anleggsbidrag for alle kostnader med utbygging, forsterkning og tilknytning.

Alle nettmeldinger/tilknytninger som meldes inn etter denne dato omfattes av ny ordning. Dette gjelder også for prosjekt som det er sendt tilbudsbrev på før denne dato, inkl. der bunnfradrag er gitt. Dette sikrer likebehandling av alle kunder, da det er nettkunden (den som bestiller tilknytning) som betaler målerkostnader. Utbyggere må selv vurdere viderefakturering til sine kunder i de tilfeller de selv bestiller tilknytning.

Ved spørsmål rundt ny ordning for kostnader med måler og målermontasje, kan disse rettes til  tk@hkraft.no som vil ta videre kontakt.