Personvernerklæring

Haugaland Kraft fokuserer på å ivareta og beskytte kunders personvern, og behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger Haugaland Kraft mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Haugaland Kraft, og hva Haugaland Kraft gjør for å beskytte personopplysningene.

Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester, samtykker du til at Haugaland Kraft behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og til de til enhver tid gjeldende rammer lovgivningen stiller.

Behandlingsansvarlig

Haugaland Kraft er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av oss.

Registrering og innsamling av personopplysninger

Haugaland Kraft behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss, og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, alder, oppvarmingskilder, type og størrelse på bolig samt antall personer i husstanden.

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt forskriftsendringer og pålagt selskap og strømleverandører å hente inn fødselsnummer. For å kunne sørge for god datakvalitet, sikkerhet og personvern i Elhub (som er en nasjonal, sentralisert løsning for datalagring) må alle kunder registreres med unik identifikasjon. Det innebærer at alle personer som er strømkunder må identifiseres med fødselsnummer (eventuelt d-nummer, et identifikasjonsnummer som gis til alle utlendinger som bor i Norge under seks måneder). Unik identifikasjon vil bidra til bedre informasjon til kundene på en effektiv måte og samtidig forhindre at uvedkommende får adgang til opplysninger i Elhub.

Haugaland Kraft henter inn fødselsnummeret fra folkeregisteret via oppslag basert på kundens navn og fødselsdato. Fødselsnummer registreres kun i vårt kundeinformasjonssystem og benyttes som identifikasjon av kunde, samt ved utveksling av informasjon mot Elhub slik selskap og kraftleverandør er pålagt. Informasjonen beskyttes og behandles som sensitiv informasjon. Fødselsnummer er ikke synlig på Min side eller i forsendelser fra Haugaland Kraft. I tillegg samler Haugaland Kraft løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold, som for eksempel opplysninger om tilknytning, strømforbruk, hvilke avtale du har.

Hva brukes personopplysningene til?

Haugaland Kraft bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for. Dette for å kunne administrere ditt kundeforhold, gjennomføre leveransen og faktureringen.

Haugaland Kraft benytter også personopplysningene til å forbedre informasjon og tjenester til deg.

Særlig om bruk av informasjonskapsler

På noen deler av vår hjemmeside benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette gjelder for eksempel Min side, der det opplyses om det på forhånd. Cookies brukes for å gjøre sidene mer brukervennlig. Haugaland Kraft bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i leseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies kan det være at du mister tilgangen til deler av Haugaland Kraft sine hjemmesider.

Lagring av personopplysninger.

Haugaland Kraft oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Haugaland Kraft har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Haugaland Kraft ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt

Haugaland Kraft vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a.    Med samtykke fra den som opplysningen gjelder.
b.    Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov.
c.    Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet.
d.    Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Haugaland Kraft tilgjengeliggjør ovennevnte personopplysninger for de selskapene som etter avtale med Haugaland Kraft forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester.

Når Haugaland Kraft gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikres det at disse tredjepartene overholder Haugaland Kraft (leverandør)s krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Det vil si at disse selskapene også må skrive under på nødvendige taushetserklæring og/eller databehandleravtale.

Haugaland Kraft kan videre gi tredjeparter tilgang til akkumulerte og anonymiserte data.

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Haugaland Kraft har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

Revisjon av personvernerklæringen

Haugaland Kraft kan endre denne personvernerklæringen dersom:

a.    Behandlingen av personopplysninger endres.
b.    Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Haugaland Kraft vil gjøre enhver endring godt synlig, men anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne person