Spenningskvalitet

Haugaland Kraft Nett skal i hovedsak levere 230V, pluss / minus 10% til sine kunder.

NVE, Norges Vassdrags og Elektrisitetsvesen har fastsatt Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet

Disse forskriftene ble gjort gjeldene fra den 01.01.2005 og gir mer utdypende bestemmelser om hvilken kvalitet det skal være på den spenningen som Haugaland Kraft Nett skal levere til sine kunder.

Er du i tvil om at kvaliteten på din spenning er i henhold til disse forskriftene så kan du ta kontakt med Haugaland Kraft Nett som vil sørge for at spenningskvaliteten blir målt.

Dette kan gjøres via e-post: leveringskvalitet@hkraft.no eller ring Driftssentralen